2.2.2 Stemt og ustemt konsonantlyd

Ustemte konsonantlyder baserer seg på leppe- og tungebruk, mens stemte konsonantlyder krever stemme for å kunne uttales.

  1. Hvilket av disse ordene starter med ustemt konsonantlyd?

  2. Hvilket av disse ordene starter med ustemt konsonantlyd?

  3. Hvilket av disse ordene starter med ustemt konsonantlyd?

  4. Hvilket av disse ordene starter med ustemt konsonantlyd?

  5. Hvilket av disse ordene starter ikke med ustemt konsonantlyd?

  6. Hvilket av disse ordene starter ikke med ustemt konsonantlyd?

  7. Hvilket av disse ordene starter med ustemt konsonantlyd?

  8. Hvilket av disse ordene starter med ustemt konsonantlyd?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern