2.18.2 Kommaregler

Se på setningene nedenfor.

  1. Hvilken har riktig bruk av komma?

  2. Hvilken har riktig bruk av komma?

  3. Hvilken har riktig bruk av komma?

  4. Hvilken har riktig bruk av komma?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern