Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

5.1.9 Australia

What do you remember from the text about Australia? Choose the correct answer.

  1. What was the name of the Captain who planted the British flag at Botany Bay in 1770?

  2. What are the natives of Australia called?

  3. For how long had the Australian natives inhabited Australia?

  4. Which of the following instruments was invented by the natives of Australia?

  5. Which city is the capital of Australia?

  6. Why is Australia sometimes referred to as the Land Down Under?

  7. What is a common nickname for Australians?

  8. What is the name of the large monolith near Alice Springs?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern