Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

5.1.12 India

What do you remember from the text about India? Choose the correct answer.

  1. During colonial times, India had a special place in the British Empire, and was often referred to as ...

  2. When does India celebrate its national day?

  3. What is the capital of India?

  4. Why do Hindus bathe in the Ganges?

  5. What is the Taj Mahal?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern